Truyện của NakatsuAkari

Đăng bởi: NakatsuAkari

189 - 17 - 3

Năm 2048 , Nhật Bản đã thành công trong việc tạo ra 1 thế giới ảo Yoru No Ken,Nakatsu Akari