Truyện của NepeTuiL

Đăng bởi: NepeTuiL

85 - 9 - 2

khi nhóm tác giả bao gồm người viết cái truyện này, Zukina, Satomi, Nazami cùng chết vì một lý

Đăng bởi: NepeTuiL

208 - 17 - 4

Nhân vật chính phản ánh chính bản thân tác giả, sự phản bội ẩn sau ngọt bùi, niềm đau thương

Đăng bởi: NepeTuiL

3290 - 289 - 18

Một câu chuyện về cuộc sống của một anh trap Neet muốn hoà nhập lại với xã hội và bắt