Truyện của NepeTuiL

Đăng bởi: NepeTuiL

253 - 23 - 4

Một câu chuyện về cuộc sống của một anh trap Neet muốn hoà nhập lại với xã hội và bắt

Đăng bởi: NepeTuiL

88 - 8 - 3

Nhân vật chính phản ánh chính bản thân tác giả, sự phản bội ẩn sau ngọt bùi, niềm đau thương