Truyện của NghichGioiNhanGian

Top Diễn

Writing

Đăng bởi: NghichGioiNhanGian

38 - 18 - 3

Bài diễn của các thành viên! Chú ý không teencond viết tắt! Một tuần các thành viên phải có một bài

Đăng bởi: NghichGioiNhanGian

423 - 147 - 18

Thành viên đã ứng

Đăng bởi: NghichGioiNhanGian

83 - 18 - 1

Một góc nhỏ nơi trần gian!

Đăng bởi: NghichGioiNhanGian

41 - 25 - 5

Danh sách thành viên của teamđôthị

Đăng bởi: NghichGioiNhanGian

46 - 8 - 1

Bạn đã chán thế giới cổ trang thì sao không vào đây nhập vai thành một tổng tài lãnh khốc,