Truyện của NgocNhi2k5

Đăng bởi: NgocNhi2k5

226 - 23 - 3

"Tôi Là tiểu thư của 1 gia tộc nổi tiếng, rất ít nói và thường không đi ra khỏi nhà.