Truyện của NgocNhi2k5

Đăng bởi: NgocNhi2k5

720 - 79 - 4

"Tôi Là tiểu thư của 1 gia tộc nổi tiếng, rất ít nói và thường không đi ra khỏi nhà.