Truyện của Ngoyenthu1307

Đăng bởi: Ngoyenthu1307

155 - 26 - 6

*Lần đầu viết truyện mong đừng comment ác ý hay nói này nọ* *không thích truyện mong click ra* *Thank you so

Đăng bởi: Ngoyenthu1307

30 - 6 - 3

Truyện viết về cặp đôi LizKook và VJen Đây là couple mình yêu thích nên mình quyết định viết 1 fic