Truyện của NguynNguyn564

Đăng bởi: NguynNguyn564

107 - 13 - 8

6 sao nu là ai ...... muôn bt vo đoc va 6 sao nam là ai thi ko bt

Đăng bởi: NguynNguyn564

44 - 2 - 4

6 sao nu xuyen khong vao cuon sach moi mua

Đăng bởi: NguynNguyn564

115 - 8 - 6

nữ : song ngư, cự giải, xử nữ, thiên bình, bảo bình , kim ngưu. nam : thiên yết, song

12 chom sao

Writing

Đăng bởi: NguynNguyn564

106 - 0 - 10

minh cung song ngu nhung minh se khong thien vi cho ai het .

Đăng bởi: NguynNguyn564

48 - 5 - 4

Song ngư, nhân Mã, Ma kết, xử nữ, Cự Giải ,thiên bình đã xuyên không làm nữ phụ của truyện

Đăng bởi: NguynNguyn564

6 - 1 - 2

12 chòm sao của chúng ta sẽ là cảnh sát