Truyện của NguynThMinh9

Đăng bởi: NguynThMinh9

28 - 8 - 2

Gặp nhau mỗi ngày, chơi thân với nhau, và rồi lập thành gia đình!!!!!! Và câu chuyện học đường đầy'bi thương'bắt

Đăng bởi: NguynThMinh9

11 - 2 - 1

Với 8 học viên Starligh Academy và 4 học viên Dream Academy . Họ đã lập nên nhóm nhạc Zodiac

Đăng bởi: NguynThMinh9

205 - 32 - 8

Nữ : bạch dương , cự giải , xử nữ , thiên bình , bảo bình , song ngư.