Truyện của NhL4368

Đăng bởi: NhL4368

3448 - 205 - 12

Đây là một câu chuyện khác về kikyou, trong câu chuyện này cô ko phải là nữ pháp sư bạc