Truyện của NhL4368

Đăng bởi: NhL4368

2157 - 130 - 11

Đây là một câu chuyện khác về kikyou, trong câu chuyện này cô ko phải là nữ pháp sư bạc