Truyện của Nhinguyen34

Đăng bởi: Nhinguyen34

1282 - 17 - 22

Nàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong