Truyện của NhnThanh581

Đăng bởi: NhnThanh581

72 - 22 - 4

- Chương I: Vườn hoa đang sống vui vẻ thì bị bầy ốc sên tấn công. Cả vườn đã lên

Đăng bởi: NhnThanh581

146 - 39 - 6

Chương I : Một cậu bé tên là Lê Bảo Bình, là nhân vật tôi trong câu chuyện, là người