Truyện của NhtThuy

Đăng bởi: NhtThuy

1230 - 107 - 22

Là bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của

Mặt Nạ

Writing

Đăng bởi: NhtThuy

2396 - 308 - 52

Hắc đạo Nữ Vương Author: Black Rose Chuyển ver. Vẫn như mọi khi là chưa được sự đồng ý của tác giả.

Đăng bởi: NhtThuy

308 - 48 - 13

XHĐ Lại là 1 fic ver chưa hề xin phép chủ nhân chính thức. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng cũng

Đăng bởi: NhtThuy

128 - 5 - 3

Xã hội hiện đại

Đăng bởi: NhtThuy

2217 - 270 - 53

SA Chuyển ver của Yu

Đăng bởi: NhtThuy

2121 - 140 - 35

Thế giới giải trí