Truyện của NhtThuy

Đăng bởi: NhtThuy

2035 - 125 - 22

Là bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của

Đăng bởi: NhtThuy

1193 - 125 - 27

XHĐ Lại là 1 fic ver chưa hề xin phép chủ nhân chính thức. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng cũng

Đăng bởi: NhtThuy

782 - 117 - 26

Hắc đạo Author: BonnieYJ Mình chỉ ver lại của bạn này thôi. Và 1 lần nữa cũng là 1 fic mình chưa

Đăng bởi: NhtThuy

7577 - 500 - 53

SA Chuyển ver của Yu

Đăng bởi: NhtThuy

2781 - 142 - 35

Thế giới giải trí

Mặt Nạ

Writing

Đăng bởi: NhtThuy

3741 - 319 - 52

Hắc đạo Nữ Vương Author: Black Rose Chuyển ver. Vẫn như mọi khi là chưa được sự đồng ý của tác giả.

Đăng bởi: NhtThuy

177 - 5 - 3

Xã hội hiện đại

THUỐC

Writing

Đăng bởi: NhtThuy

303 - 15 - 12

Chuyển ver mà chưa xin phép ý kiến tác giả. ngoài việc chuyển đổi tên nhân vật mình sẽ cố