Truyện của NhtThuy

Đăng bởi: NhtThuy

3384 - 158 - 35

Thế giới giải trí

NMYCCDYM

Writing

Đăng bởi: NhtThuy

22 - 3 - 2

Đây không phải là fic mà là cảm nhận riêng của mình khi xem MV của Lệ

Đăng bởi: NhtThuy

1611 - 126 - 27

XHĐ Lại là 1 fic ver chưa hề xin phép chủ nhân chính thức. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng cũng

Đăng bởi: NhtThuy

13738 - 537 - 53

SA Chuyển ver của Yu

THUỐC

Writing

Đăng bởi: NhtThuy

477 - 20 - 12

Chuyển ver mà chưa xin phép ý kiến tác giả. ngoài việc chuyển đổi tên nhân vật mình sẽ cố

Đăng bởi: NhtThuy

2605 - 164 - 22

Là bản ver mà chưa được sự đồng ý của chính chủ. Dó đó, mong rằng lỡ như chủ nhân của

Đăng bởi: NhtThuy

2201 - 214 - 40

Hắc đạo Author: BonnieYJ Mình chỉ ver lại của bạn này thôi. Và 1 lần nữa cũng là 1 fic mình chưa

Mặt Nạ

Writing

Đăng bởi: NhtThuy

4908 - 341 - 52

Hắc đạo Nữ Vương Author: Black Rose Chuyển ver. Vẫn như mọi khi là chưa được sự đồng ý của tác giả.

Đăng bởi: NhtThuy

217 - 9 - 3

Xã hội hiện đại