Truyện của NiiSuKi2312

Đăng bởi: NiiSuKi2312

125 - 13 - 1

"Nếu ai đó bắn anh, em sẽ lãnh viên đạn ấy." >Nii<

Đăng bởi: NiiSuKi2312

1036 - 69 - 2

Em không hiểu sao? Tôi thật lòng yêu em đấy! Ngốc à.

Đăng bởi: NiiSuKi2312

36262 - 3482 - 60

Shin Wonho yêu phải một con mồi cho bữa ăn của hắn ta. *Pairing : Hyungwonho, JooKyun, ShowKi, DaeJae (B.A.P) Chuyển ver