Truyện của NonWriterOni

Đăng bởi: NonWriterOni

101584 - 11457 - 136

Trong thế giới kiếm và phép thuật mà bảng trạng thái chỉ có thể chỉ ra HP,MN và skill để