Truyện của NonWriterOni

Đăng bởi: NonWriterOni

39984 - 5009 - 100

Trong thế giới kiếm và phép thuật mà bảng trạng thái chỉ có thể chỉ ra HP,MN và skill để