Truyện của NonWriterOni

Đăng bởi: NonWriterOni

125655 - 14462 - 156

Trong thế giới kiếm và phép thuật mà bảng trạng thái chỉ có thể chỉ ra HP,MN và skill để