Truyện của OVer_NIT

Đăng bởi: OVer_NIT

10904 - 605 - 30

Sau một thời gian dài đối địch với con người, tinh linh và vị thần, trải qua vô số cuộc