Truyện của OVer_NIT

Đăng bởi: OVer_NIT

5555 - 367 - 27

Sau một thời gian dài đối địch với con người, tinh linh và vị thần, trải qua vô số cuộc