Truyện của Park_taehy1306

Đăng bởi: Park_taehy1306

10442 - 278 - 88

Anh là hoàng tử Ma cà rồng cao quý mà lại cứ tự ti, bé nhỏ trc 1 huyết bộc

Đăng bởi: Park_taehy1306

0 - 0 - 2

Anh là con trai của gia tộc cao quý... Sao lại tự hạ thấp mình trc một cô gái

Đăng bởi: Park_taehy1306

7006 - 159 - 16

Edit by: Rei Nguồn: QQ truyện Dịch: Melody Happy Group