Truyện của Park_taehy1306

Đăng bởi: Park_taehy1306

11408 - 185 - 16

Edit by: Rei Nguồn: QQ truyện Dịch: Melody Happy Group

Đăng bởi: Park_taehy1306

15034 - 317 - 88

Anh là hoàng tử Ma cà rồng cao quý mà lại cứ tự ti, bé nhỏ trc 1 huyết bộc