Truyện của Phac_Tieu_Ni

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

179 - 16 - 16

Hào quang khắp nơi làm bản thân người ở trong nó kiêu ngạo vô cùng. Vẫn nghĩ chính mình

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

691 - 52 - 39

Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

840 - 123 - 13

Anh là tổng tài của Vương Thần tập đoàn thâu tóm nền kinh tế nửa bán cầu, một nam nhân

San Ô Độc

Writing

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

746 - 58 - 17

Nàng là nhi nữ của Bách Lý Quyên cùng đại vương Tư Mã Hầu. Mẹ là khuê các Cửu Liên