Truyện của Phac_Tieu_Ni

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

1398 - 167 - 40

Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược

San Ô Độc

Writing

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

876 - 76 - 17

Nàng là nhi nữ của Bách Lý Quyên cùng đại vương Tư Mã Hầu. Mẹ là khuê các Cửu Liên

Đăng bởi: Phac_Tieu_Ni

1643 - 193 - 27

Người viết: Phác Tiểu Ni. Thể loại: ngôn tình hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, cực sủng. Lảm nhảm