Truyện của PhongHoa2

Đăng bởi: PhongHoa2

240613 - 11855 - 131

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, sảng văn, 1×1, cường công x

Đăng bởi: PhongHoa2

271 - 7 - 4

Edit: OnlyU (onlyusaya.wordpress.com) Beta: Haerie. Thể loại: Đam mỹ, gương vỡ lại lành, điềm văn, không ngược, cường công x cường thụ,

Đăng bởi: PhongHoa2

191 - 6 - 1

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, cường công x cường thụ, tiểu ngược, có thịt, 1×1, HE. Nhân