Truyện của PhongLacJ

Đăng bởi: PhongLacJ

426283 - 17552 - 93

Tác phẩm: Chưởng Ôn Tác giả: Cẩm Phong Tình trạng bản raw: 91 chương (Hoàn) Tình trạng edit: vẫn câu cũ,

Đăng bởi: PhongLacJ

589291 - 34757 - 100

Tác phẩm: Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã. Tên Tiếng Việt: Trọng sinh thành thế tử giả phò

Đăng bởi: PhongLacJ

374938 - 29016 - 117

Tác phẩm: Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu (Đốt Xương Cuối Cùng) Tác giả: Tiểu Uyên Uyên Tình trạng bản raw: 112

Em và Phong

Writing

Đăng bởi: PhongLacJ

2511 - 235 - 13

"Tu es mon lilas" - "Em là Tử Đinh Hương của tôi"

Đăng bởi: PhongLacJ

76660 - 7183 - 81

Tác phẩm: Biện Ái Pháp Tắc Tác giả: Trương Linh Tây Tình trạng bản raw: đã hoàn, chưa rõ số chương Tình trạng

Đăng bởi: PhongLacJ

962189 - 62709 - 167

Tác phẩm: Tù Điểu (Chim trong lồng) Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến Tình trạng bản raw: 162 chương + 2 phiên