Truyện của Phuongoppa1

Đăng bởi: Phuongoppa1

56 - 12 - 3

Diệp An Y mất rồi, nhưng Uông Sương đã xuất hiện. Nàng ấy đã thay An Y đòi lại tất

Đăng bởi: Phuongoppa1

37 - 15 - 4

Nếu có thể xin một điều ước, thì tôi muốn thời gian quay trở lại để mình không gặp được