Truyện của QAShynlc

Đăng bởi: QAShynlc

175 - 32 - 4

Chuyện kể về một nhóm Hunter và Vampire...v.v

Đăng bởi: QAShynlc

4922 - 358 - 22

Cuộc chiến 12 ngày xảy ra vào 17 năm trước thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, vampire,

Đăng bởi: QAShynlc

1093 - 136 - 11

Đơn giản vì lười...vô xem đi rồi hẵng biết!