Truyện của QAShynlc

Đăng bởi: QAShynlc

7167 - 430 - 25

Cuộc chiến 12 ngày xảy ra vào 17 năm trước thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, vampire,

Đăng bởi: QAShynlc

899 - 53 - 7

Chuyện kể về một nhóm Hunter và Vampire...v.v

Đăng bởi: QAShynlc

1799 - 196 - 14

Đơn giản vì lười...vô xem đi rồi hẵng biết!