Truyện của Que123473

Đăng bởi: Que123473

1795567 - 106532 - 101

Thể loại: 1 nam × 1 nữ, nữ sạch, sủng, sắc, ngôn tình hiện đại. Nhân vật chính: Hắc

Đăng bởi: Que123473

1254 - 435 - 2

Thể loại: 1 nam ✖ 1 nữ, 18+, sủng, sạch, HE. Mô tả truyện: Kỳ Tử Khanh - một tiểu

Đăng bởi: Que123473

2726945 - 76104 - 145

Nhận được tin nhắn nặc danh Đàn Tiểu Khiết vội đi đến khách sạn, cảnh tượng trước mắt làm cô

Đăng bởi: Que123473

472539 - 49041 - 111

Thể loại:1 nam ✖ 1 nữ, sạch, sủng, sắc, ngược. Lưu ý: Có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến

Đăng bởi: Que123473

2425647 - 94565 - 80

Thể loại: Ngược, cưới trước yêu sau, HE, ngôn tình hiện đại. Giới thiệu: Chuyện tình cảm là không