Truyện của RainAx2u

Đăng bởi: RainAx2u

80 - 28 - 14

Mình chỉ viết để thoả mãn bản thân, đừng mang truyện đi đâu cả và đặc biệt là KHÔNG CHUYỂN

Đăng bởi: RainAx2u

14 - 0 - 5

Truyện này mình vốn viết bằng nick khác, lần này mình đổi tên nhân vật nhưng vẫn giữ nguyên cốt

Đăng bởi: RainAx2u

12 - 3 - 1

Mình chỉ viết để thoả mãn bản thân, đừng mang truyện đi đâu cả và đặc biệt là KHÔNG CHUYỂN