Truyện của RaisingDeath

Đăng bởi: RaisingDeath

36261 - 3307 - 51

Một điệp viên của chính phủ, trong lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và trả thù cho cha mẹ