Truyện của Reigia

Đăng bởi: Reigia

48597 - 3270 - 35

Tấm Cám là nghiệt duyên, vậy, người đẻ ra nghiệt duyên là ai? Truyện về một thiếu nữ bán duyên, bán

Đăng bởi: Reigia

634 - 48 - 1

Hôm đó, có người đưa nàng đi.

Đăng bởi: Reigia

16708 - 1538 - 10

Chuyện về một đống gái yêu đơn phương một nùi trai

Đăng bởi: Reigia

2252 - 122 - 2

Truyện cũ về một kẻ yêu con của kẻ thù. Hai kẻ yêu nhau, lại dằn vặt nhau đến cõi chết.

Đăng bởi: Reigia

168 - 30 - 3

Kể về một nhân vật trên cung trăng nhưng chẳng ai đoái hoài.

Đăng bởi: Reigia

4048 - 256 - 4

Tổng hợp đoản văn về đủ thể loại

Đăng bởi: Reigia

3494 - 208 - 3

Kẻ trao duyên nhầm tay thiếu nữ Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư . Dựa trên bối cảnh chương 2 của Bán

Đăng bởi: Reigia

2823 - 207 - 5

Các truyện ngắn về Mạnh Bà và những kẻ đòi "không uống canh"

Đăng bởi: Reigia

15270 - 1059 - 6

Một vương gia, một vương phi, một ca kỹ