Truyện của Reunity

Đăng bởi: Reunity

144 - 11 - 5

Sylvie là nhà khoa học có thể coi là con người cuối cùng của toàn nhân loại,khi đại dịch Zombies

Đăng bởi: Reunity

382 - 65 - 32

Ảnh và Anime của một thằng nhảm Mk nhận yêu cầu tìm ảnh. Cmt bên dưới nha!