Truyện của Ridotomoji_3979

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

857 - 35 - 4

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

204 - 20 - 1

Thiệc là đến Sahara lời với cái nhà này. Có mỗi cái ảnh cưới mà loạn hết cả lên.😂😂😂 Sau một

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

10 - 2 - 1

Vào đây ta kb nào!

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

2153 - 104 - 4

Con au viết truyện này nhằm mục đích thu gạch, đá để xây nhà. Nên mina-san cứ ném đá mạnh

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

618 - 28 - 1

Một oneshot mà tôi dành tặng cho cô @FurikinoYulky. Mong rằng cô thích nó *cười*

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

2782 - 102 - 4

Cốt truyện sẽ không giống với truyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ . Ai có ảnh phù hợp

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

1080 - 49 - 1

Au viết truyện này với tư cách là một shipper và với tất cả tình yêu dành cho couple KuroMahi

Đăng bởi: Ridotomoji_3979

3927 - 270 - 5

Lại một đêm mất ngủ. Vui vler