Truyện của Rong2004

Đăng bởi: Rong2004

106 - 12 - 1

Đây là một câu chuyện (chắc) nghiêm túc. Cả câu chuyện này tập chung vào suy nghĩ của Shiga Naoya

Đăng bởi: Rong2004

538 - 82 - 12

"Jeff lôi về Slendermansion một thằng nhóc. Nó là một con người bình thường, trừ việc nó bất tử" Tên :... Tuổi