Truyện của Rose2173

Đăng bởi: Rose2173

11 - 1 - 4

Là 1 công chúa vô cảm không cảm xúc ghét bị trêu gẹo trọc tức Là người có thể cứu vương

Đăng bởi: Rose2173

1 - 0 - 1

Là boss trong 1 bang mang vẻ ngoài lạnh lùng Cùng 3 cô bạn thân tạo thành tứ đại thiên