Truyện của RoseKyn3

Đăng bởi: RoseKyn3

22514 - 2653 - 72

Đọc đi rồi biết ????

Đăng bởi: RoseKyn3

44326 - 7129 - 46

Thể loại: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn , HE Nhận vật: Tuấn Chung Quốc ×

Đăng bởi: RoseKyn3

21558 - 1697 - 27

Tác giả: Yêu Chiều EDIT: Jenny thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng ấm áp, trung khuyển công ×

Đăng bởi: RoseKyn3

23442 - 3393 - 27

Thể loại: Gia đình quyền quý, yêu thầm, HE TRUYỆN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN

Đăng bởi: RoseKyn3

8945 - 2044 - 64

Thể loại: đam mỹ, tranh đấu cung đình, thông minh nữ vương thụ x phúc hắc thê nô công, sinh

Đăng bởi: RoseKyn3

2260 - 495 - 15

Thể loại: đam mỹ, cận đại, linh dị ma quái, kinh tủng huyền nghi, tình hữu độc chung, HE TRUYỆN EDIT

Đăng bởi: RoseKyn3

333 - 47 - 8

Thể loại: đam mỹ, vườn trường, bá đạo mặt dày ôn nhu thê nô công x bình phàm hiền lành

Đăng bởi: RoseKyn3

254 - 75 - 8

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ôn hoà si tình thụ x lãnh đạm ôn nhu trung khuyển công, HE. TRUYỆN

Đăng bởi: RoseKyn3

12961 - 2364 - 24

Thể loại: đam mỹ cổ đại, ngọt văn, sủng, HE Nhân vật: Tuấn Chung Quốc × Phác Chí Mẫn TRUYỆN EDIT CHƯA

Đăng bởi: RoseKyn3

24391 - 3307 - 52

Thể loại: đam mỹ hiện đại, cao H, song tính, sinh tử, HE TRUYỆN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA