Truyện của SK121010

Đăng bởi: SK121010

524 - 69 - 7

Just to find Family for me & my big brother~

Đăng bởi: SK121010

26 - 8 - 5

Shiro: Sẽ có Ooc hơi nặng nên đừng anti Cát nếu nó sai quá.

Đăng bởi: SK121010

506 - 119 - 11

Thôi, tuyển luôn đi cho đời bớt khổ :)) Dạo này thi thố nhiều quá nên đổ nhiều mồ hôi

Gửi Ảnh

Writing

Đăng bởi: SK121010

556 - 59 - 52

Just gửi ảnh :))

Truth or Dare

Writing

Đăng bởi: SK121010

105 - 26 - 6

Truth or Dare with gia tộc Kurosawa

Đăng bởi: SK121010

1483 - 118 - 16

.... Isekai, đọc rùi sẽ biết. Với lại đây là fic có sự anti Zura & Yamazaki, ai là fan

Đăng bởi: SK121010

38 - 7 - 2

Quà dành cho Tỏi, Rui-tan

Đăng bởi: SK121010

322 - 54 - 7

Phần chính truyện.

Đăng bởi: SK121010

20 - 6 - 3

1 thế giới ô uế 12 con người 12 linh hồn 12 sức mạnh 1 sứ mệnh 1 thế giới mới Liệu họ sẽ làm gì?

Đăng bởi: SK121010

910 - 110 - 23

....... Death game. Có sự tham gia góp mặt của Roronoa Zoro.