Truyện của Sahana1603

Đăng bởi: Sahana1603

143 - 20 - 2

J4F :3 Vì chuyện trước của mình bị xóa nên mình quyết định viết truyện mới :v Các oneshot ngắn