Truyện của Sakuru_Toshiro

Đăng bởi: Sakuru_Toshiro

170 - 45 - 6

Truyện viết về Sanji x Zoro. Ai không thích mời đi cho. Trong truyện có vài chi tiết hư cấu

Đăng bởi: Sakuru_Toshiro

162 - 30 - 3

Nobita kiếp trước là một người vô dụng, tuy nhiên đó cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang của cậu

Đăng bởi: Sakuru_Toshiro

2098 - 208 - 13

Nhân vật và bối cảnh hư cấu. Ai kì thị BL mời đi cho. Nobita một cậu bé hậu đậu