Truyện của Shinigami_Lucia

Đăng bởi: Shinigami_Lucia

168 - 10 - 4

chỉ đơn giản là nhật ký những gì kinh dị tui đã trải qua, hoặc là mấy câu truyện kinh