Truyện của ShuYiNghi

Đăng bởi: ShuYiNghi

10971 - 1468 - 4

Truyện kể rằng có một nơi mà logic là thứ không hề tồn tại... ---oOo--- Banner by artist: あさ

Đăng bởi: ShuYiNghi

3983 - 292 - 3

Lặng là lặng lẽ quan tâm cậu, là lặng lẽ dõi theo cậu. Có những nỗi

Đăng bởi: ShuYiNghi

212405 - 26610 - 58

Sinh ra là một động vật ăn thịt hoặc động vật ăn cỏ, bản thân là kẻ đi săn hay

Đăng bởi: ShuYiNghi

17624 - 1746 - 24

Tập hợp tất cả những gì tớ muốn chia sẻ. Từ suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, những sở thích,

Đăng bởi: ShuYiNghi

2879 - 488 - 11

Khi những cảm xúc của một con người đối đáp với nhau.

Đăng bởi: ShuYiNghi

150712 - 12976 - 52

Tác giả: Sói Cuồng Hường. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm.

Đăng bởi: ShuYiNghi

7135 - 776 - 9

Chỉ là cái ổ tổng hợp hết tất cả fic Sói đã đang và sẽ viết trong tương lai thôi