Truyện của ShuYiNghi

Đăng bởi: ShuYiNghi

12202 - 1573 - 4

Truyện kể rằng có một nơi mà logic là thứ không hề tồn tại... ---oOo--- Banner by artist: あさ

Đăng bởi: ShuYiNghi

160169 - 14370 - 54

Tác giả: Sói Cuồng Hường. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm.

Đăng bởi: ShuYiNghi

8048 - 851 - 9

Chỉ là cái ổ tổng hợp hết tất cả fic Sói đã đang và sẽ viết trong tương lai thôi

Đăng bởi: ShuYiNghi

3123 - 541 - 11

Khi những cảm xúc của một con người đối đáp với nhau.

Đăng bởi: ShuYiNghi

4292 - 318 - 3

Lặng là lặng lẽ quan tâm cậu, là lặng lẽ dõi theo cậu. Có những nỗi

Đăng bởi: ShuYiNghi

888 - 249 - 7

Đây là góc để tớ xả stress, hứng lên thì viết và rất ngắn. Nhân vật là OC tớ cùng

Đăng bởi: ShuYiNghi

236039 - 29323 - 61

Sinh ra là một động vật ăn thịt hoặc động vật ăn cỏ, bản thân là kẻ đi săn hay

Đăng bởi: ShuYiNghi

4348 - 616 - 3

"Kẻ bình thường nhất ở đây là ai?" "Kẻ điên nhất chính là kẻ bình thường nhất."

Đăng bởi: ShuYiNghi

26304 - 3298 - 23

Như cũ, đây là một cái nơi tớ đăng phụ lục gần như ngoài lề của các fic tớ viết,

Đăng bởi: ShuYiNghi

19301 - 1852 - 24

Tập hợp tất cả những gì tớ muốn chia sẻ. Từ suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, những sở thích,