Truyện của SnowFx

Elysian

Writing

Đăng bởi: SnowFx

33 - 4 - 4

- Author: SnowFx - Warning(s): Có rất nhiều yếu tố nam x nam, các cậu không thích thì có thể không

Đăng bởi: SnowFx

61 - 7 - 1

- Author: SnowFx - Disclaimers: Nhân vật không thuộc về tớ. - Pairing(s): Gouenji Shuuya/Kidou Yuuto - Warning(s): + OOC. - Note(s): + Bối cảnh