Truyện của SodaBlinkARMY

Đăng bởi: SodaBlinkARMY

89 - 36 - 6

* Đây không phải fanfic * Lưu ý: Có một vài từ không mấy lành mạnh. Mà thực ra là

Đăng bởi: SodaBlinkARMY

3968 - 298 - 33

-Trước khi gặp anh thì chẳng có ai, sau khi gặp anh thì chẳng muốn có ai nữa.-