Truyện của Soracon

Đăng bởi: Soracon

30689 - 2390 - 37

Yasuko Keita, một thanh niên chăm chỉ, do một nhầm lẫn của Thượng Đế nên đã bị chết, Thượng Đế

Đăng bởi: Soracon

4319 - 732 - 21

Tasuya Nagase là một học sinh trung học bình thường, bị liệt cả hai chân do một lần gặp tai