Truyện của Soracon

Đăng bởi: Soracon

32894 - 2446 - 37

Yasuko Keita, một thanh niên chăm chỉ, do một nhầm lẫn của Thượng Đế nên đã bị chết, Thượng Đế

Đăng bởi: Soracon

4604 - 734 - 21

Tasuya Nagase là một học sinh trung học bình thường, bị liệt cả hai chân do một lần gặp tai