Truyện của SuperGerbil

SÓI

Writing

Đăng bởi: SuperGerbil

42 - 7 - 4

Vào mỗi đêm trăng tròn lại có một người phải chết! Sự phán xử của dân làng đã trở thành