Truyện của TK3174

Đăng bởi: TK3174

12038 - 592 - 13

Đây là một truyện ngắn theo trí tưởng tượng của tác giả. Nói về Vong Tiện vào khoảng thời gian