Truyện của TK3174

Đăng bởi: TK3174

163 - 14 - 3

Đây là một truyện ngắn theo trí tưởng tượng của tác giả. Nói về Vong Tiện vào khoảng thời gian