Truyện của TK3174

Đăng bởi: TK3174

3911 - 236 - 9

Đây là một truyện ngắn theo trí tưởng tượng của tác giả. Nói về Vong Tiện vào khoảng thời gian