Truyện của TaeKookSW

Đăng bởi: TaeKookSW

458 - 69 - 7

Truyện chuyển Ver VKook, nói là chuyển ver nhưng nó có thay đổi nhiều chi tiết, chủ yếu mượn cốt

Đăng bởi: TaeKookSW

53 - 38 - 6

[VKook] Kim Tổng tha cho tôi đi! Thể loại: Đam, ngược, H, hiện đại, sinh tử văn, longFic... Nội Dung Truyện: Tổng

Đăng bởi: TaeKookSW

143 - 121 - 20

Thể loại : Đam mỹ, trọng sinh, HE, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, tàn bạo công x ôn nhu

Đăng bởi: TaeKookSW

24935 - 1961 - 71

Thể loại: HE, sinh tử văn, H, hiện đại, đam, ngược, cưới trước yêu sau, sủng, hài.... 65 chương +