Truyện của TaeTae-111

Đăng bởi: TaeTae-111

23 - 6 - 2

니 러 면 너 면, 어땠 을까? [ Nếu là anh,sẽ như thế nào hả anh? ] ---Jeon Jungkook---

Đăng bởi: TaeTae-111

214 - 37 - 14

"Taehyung, You're my whole world!"

Đăng bởi: TaeTae-111

184 - 55 - 7

"Có anh người yêu với tính cách như Close Up lửa- băng" ----Min Yoongi---- Imagine ngắn 🔥

Đăng bởi: TaeTae-111

122 - 18 - 7

Imagine ngắn về Kim Taehyung!! ♡

Đăng bởi: TaeTae-111

64 - 9 - 3

"Anh giống như chiếc máy bay!Em chờ đợi anh,còn anh thì chưa từng chờ đợi em" __________ [ BTS ] TaeTae-111

BTS TEXT

Writing

Đăng bởi: TaeTae-111

89 - 25 - 3

BTS

Đăng bởi: TaeTae-111

90 - 40 - 4

"너를 너무 사랑해!♡" ----Park Jimin---- Imagine ngắn về Park Jimin! ♡♡♡

Đăng bởi: TaeTae-111

62 - 11 - 2

««Đây là thực tại,nên chuyện Happy Ending với tôi là quá khó»» Author: TaeTae-111

Đăng bởi: TaeTae-111

36 - 9 - 2

"All I need is you,I only love you,you is the truth of my life! I love you, forever it is!" ----Min

Đăng bởi: TaeTae-111

63 - 12 - 2

"Cậu hãy là ánh sáng của chính mình,để cậu có thể mỉm cười!" _Park Jimin_