Truyện của TamatojRudo

Đăng bởi: TamatojRudo

101 - 7 - 11

Houjou Yuuji, 30 tuổi, thất nghiệp, là một hikiomori trong suốt 10 năm, quyết định đi ra khỏi nhà.Tuy nhiên,

Đăng bởi: TamatojRudo

11734 - 701 - 52

- Tóm tắt của tác giả: Nhân vật chính của chúng ta được triệu hồi tới thế giới khác. Ban đầu, cậu