Truyện của Tchiva

Đăng bởi: Tchiva

138462 - 4066 - 37

Tác giả: Tương Linh Cổ Sắt Editor: Tchiva Designer: Pun8999 Thể loại: np, H nặng, mau xuyên, hệ thống lịch đăng

Đăng bởi: Tchiva

260 - 32 - 3

Chào mừng bạn đến ứng tuyển betaer và editor! Mọi thông tin xin vào chương 1 mình sẽ nói rõ nhé!

Đăng bởi: Tchiva

10072 - 621 - 8

Tác giả: Tư Duệ Nhã Tịnh Designer: @XacUopCiu Thể loại: hệ thống, xuyên không, h nặng, np... Truyện viết có sử dụng