Truyện của TeamSBee

Đăng bởi: TeamSBee

106 - 48 - 14

Bước vào máy bay, lần này có lẽ sẽ khó để tôi quay về Việt Nam lần nữa. Nhìn qua cửa