Truyện của TenGiChoNgauDay

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

102 - 16 - 3

Nhật ký của bố, 1 đứa ở Châu Phi mới đổi đời :V

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

928 - 148 - 41

Chỉ là chổ để mị xàm thôi

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

358 - 19 - 3

Đọc đi rồi biết

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

164 - 31 - 3

Tác giả:taonoinhieulam Thể loại:Hài Diễn biến truyện:Bạn là 1 đứa đã chết nhưng đầu thai ở cái world teenfic

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

300 - 18 - 4

Tôi là một yếu đuối, Tôi muốn giết những người đã bắt nạt tôi. Tôi mọi thứ đều chìm trong máu. Không có

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

850 - 154 - 14

Trong cái fic này mị sẽ nói về những bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn cuối cần phải

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

1032 - 59 - 10

Đọc cái tiêu đề thì các ông biết rồi đó

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

73 - 13 - 2

Thằng nào đã là trash fan rồi thì đừng đọc Đừng để ý cái ảnh Ờ thì... Ngoại truyện thôi 1 tháng

Trả Test

Writing

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

38 - 2 - 1

Trả Test thôi

Đăng bởi: TenGiChoNgauDay

608 - 102 - 11

Chỉ là phá fic thôi