Truyện của ThanhThanh496

Đăng bởi: ThanhThanh496

141 - 19 - 7

đọc đi rồi biết ^^

Đăng bởi: ThanhThanh496

48 - 6 - 2

lần đầu em viết đam , nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho

Đăng bởi: ThanhThanh496

7170 - 386 - 33

vào năm 67xx trái đất rơi vào sự thống trị của ma cà rồng .......