Truyện của ThanhThao_1230

Đoản

Writing

Đăng bởi: ThanhThao_1230

1326 - 130 - 16

Đây là tất cả các đoản truyện do mình sáng tác, có nhiều thể loại khác nhau. Tất cả truyện này

Đăng bởi: ThanhThao_1230

173 - 18 - 4

Hố mới nè các cậu❤ Văn Án và Giới Thiệu nhân vật nằm ở phần đầu của truyện. Thể loại : Ngôn

Đăng bởi: ThanhThao_1230

1406 - 114 - 4

Truyện này ngược khá nặng, không chỉ ngược nữ chính mà lẫn cả nam chính. Tất cả cũng chỉ vì cái