Truyện của TheNetwork7749

Đăng bởi: TheNetwork7749

19388 - 377 - 10

Coan hong có gì để miêu tả hết tại thúc biết rồi đấy Cái này tớ edit đọc cho vui, sẵn

Đăng bởi: TheNetwork7749

17649 - 1195 - 18

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Nhân vật chính: Giang Diệp (Lam Chỉ), Giản Thương Thể loại: Xuyên sách, bên ngoài lạnh