Truyện của Thedeath_team

Đăng bởi: Thedeath_team

83 - 15 - 6

Đây là fic để họp và thảo luận của những thành viên trong team .

Đăng bởi: Thedeath_team

529 - 85 - 12

Các bn sẽ đc trải nghiệm, bộc lộ tài năng của các bn. Sẽ đc gắn ghép vs những người