Truyện của ThienMac

Đăng bởi: ThienMac

531 - 12 - 1

Văn án Sinh thời, không thể buông tha, hận không thể quỳ liếm. Hận không thể quỳ liếm! Liếm liếm liếm Reborn. ——

Đăng bởi: ThienMac

2642 - 38 - 2

Con thỏ: ... Kuroyo: ( một cước đem gia gia dẫm nát trên mặt đất )Giotto ngươi thực nhàn trong lời

Đăng bởi: ThienMac

1152 - 24 - 4

CHIKA ĐẠI VƯƠNG <火影之天天大王> Tác giả: Sương Dung [雾容] Nàng là một cái chất phác nông thôn tiểu nữ sinh, muốn tới Konoha

Đăng bởi: ThienMac

5355 - 56 - 5

Chơi tư phục chơi ra xuyên qua! Một cái 80 cấp song thiên phú tốt nghiệp khiển trách nãi kỵ

Đăng bởi: ThienMac

1625 - 39 - 1

Văn nghệ bản văn án: hắn là bao dung hết thảy bầu trời, mà nàng là thai nghén vạn vật

Đăng bởi: ThienMac

5757 - 479 - 10

Lần đầu gặp mặt, nó cho rằng anh là một ông chú thất nghiệp. Sau đó, anh lại trở thành đại

Đăng bởi: ThienMac

818 - 30 - 2

Không có miêu tả gì đáng nói... Chỉ muốn nói một điều là bộ này tôi chưa edit name hoàn toàn,

Đăng bởi: ThienMac

368 - 12 - 1

Kurokawa Hana X Sasagawa Ryohei

Đăng bởi: ThienMac

2821 - 24 - 4

Yêu Linh kute vãi chưởng :* Cảm ơn Linh đã làm cái đề cương này =)))))

Đăng bởi: ThienMac

1476 - 34 - 1

Cái tên truyện ghép từ tên nhân vật chính "ly" (Ruri) và năng lực của cô ấy: "âm".